You are here
Home > Zdrowie i rodzina > Interwencja kryzysowa – jak pomóc dziecku przezwyciężyć trudności?

Interwencja kryzysowa – jak pomóc dziecku przezwyciężyć trudności?

kryzys par

Różne sytuacje kryzysowe są dla trudnym przeżyciem – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Dotyczą wewnętrznej i zewnętrznej strony funkcjonowania człowieka. Zbyt wiele zdarzeń o charakterze negatywnym i silne emocje z nimi związane sprawiają, że przestajemy sobie radzić i normalnie funkcjonować. Jak zatem postępować z dzieckiem, które jest w kryzysie?

Wszystko to sprawia, że dziecko może nie potrafić poradzić sobie z konfliktem, strachem, lękiem, samotnością, bólem lub tęsknotą i może wymagać wsparcia – rodziców czy pedagogów, a nawet interwencji kryzysowej psychoterapeuty. Rolą rodziców jest bycie blisko, szukanie rozwiązania, nawet mimo wewnętrznego sprzeciwu. 

Rozwój emocjonalny dziecka wymaga czasu. Wspieranie go w trudnych sytuacjach i emocjach, jest dużym wyzwaniem. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jaki jest jego problem. Ważna jest też nabywana przez nieumiejętność rozpoznawania emocji i wyrażania ich. Problemu nie można bagatelizować, bo przejdzie on w formę utajoną – gdy będą inne trudne sytuacje, emocje zaczną się kumulować, by wkrótce uderzyć podwójnie.

Co dzieje się z dzieckiem w kryzysie?

Kryzys dziecka należy postrzegać wielopoziomowo, kompleksowo. Dotyczy on:

  • emocji – m.in. trudności z racjonalnym myśleniem i kontrolowaniem emocji,
  • zachowania – dziecko jest niespokojne, buntuje się, staje się agresywne, żyje ryzykownie,
  • sfery poznawczej – jak kłopoty z koncentracją i zapamiętywaniem, sygnalizuje dezorientację i chaos myśli,
  • fizjologii – skarży się na m.in. ból głowy, ból brzucha, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, ma też inne objawy somatyczne.

Na czym polega interwencja kryzysowa? 

Człowiek w kryzysie psychicznym ma zawężone postrzeganie rzeczywistości – niezależnie od wieku. Często przestaje sobie radzić i normalnie funkcjonować. Interwencja kryzysowa to forma szybkiej pomocy psychologicznej. Jest to kontakt terapeutyczny, podczas którego psychoterapeuta skupia się na problemie wywołującym kryzys. Ważne, by odbyła się ona szybko – w momencie, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem. 

Terapeuta po zapoznaniu się z problemem pomoże go rozwiązać – zdecyduje, czy konieczne są dodatkowe konsultacje, leczenie farmakologiczne, zaproponuje plan wsparcia czy psychoterapię. Dobra interwencja w gabinecie psychoterapii i pomocy psychologicznej często ma charakter wielowymiarowej pomocy i polega na stosowaniu różnych działań – ekstensywnych i intensywnych. Jeśli nie pomożemy dziecku spuścić emocji, to pęknie jak balonik.

Jak wspierać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji?

W pomocy maluchom trudne jest to, że trzeba nauczyć się towarzyszyć im w emocjach. Wymaga to stałej pracy i pomysłów na rozładowanie energii, dotarcie do dziecka i rozwiązanie konfliktów. Interwencja kryzysowa to przede wszystkim konieczność natychmiastowego działania. 

Wiele dzieci zyskuje z łatwością sympatię rówieśników, inne mają trudności w nawiązywaniu kontaktów. Jednak na problem może trafić każdy maluch, dlatego rodzice powinni oferować mu wsparcie na każdym kroku.

Kar, foto: Tumisu / pixabay

Top