You are here
Home > Edukacja > Kursy morskie w Gdyni

Kursy morskie w Gdyni

Książka

W całym Trójmieście organizowanych jest wiele kursów i szkoleń – m.in. kursy morskie w Gdyni. Warto wiedzieć, czym dokładnie są i czy warto się na nie zapisać. Garść szczegółów znajdziecie poniżej.

Edukacja morska nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona, ale z roku na rok zyskuje popularność. Coraz więcej studentów interesuje się studiami w Akademii Morskiej, ale także rozmaitymi kursami. To przyszłościowa dziedzina, a zatem warto nieco przybliżyć ten temat.

Wybór kursów jest naprawdę szeroki – można zapisać się między innymi na kurs nurkowy, kurs żeglarza dla profesjonalistów, wybrany kurs specjalistyczny lub kwalifikacyjny. Warto przejrzeć dokładną ofertę i zdecydować, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom, ale i zarazem predyspozycjom.

Do wyboru są m.in. kursy z zakresu bezpieczeństwa, np. kurs na świadectwo ratownika, starszy ratownik (szybkie łodzie ratunkowe), bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, indywidualne techniki ratunkowe, ewakuacja za pomocą szalupy zrzutowej itd.

Oferta kursów medycznych obejmuje z kolei kurs obsługi defibrylatora, sprawowanie opieki medycznej nad chorym, udzielenie pierwszej pomocy, elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej itd. Osoby o umyśle ścisłym zainteresują się kursami z zakresu operacji ładunkowych i balastowych (jak przewóz ładunków niebezpiecznych, kurs ochrony przed wybuchami, bezpieczeństwo na statkach napędzanych LNG, eksploatacja zbiornikowców do przewozu produktów naftowych – stopień podstawowy lub wyższy itd.).

Kolejną kategorię stanowią kursy na statki pasażerskie i ro-ro. Tu do wyboru są następujące kursy: bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelność kadłuba na statku pasażerskim Ro-Ro, Bezpieczeństwo dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów, Dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, zachowania ludzkie na statkach pasażerskich oraz Kierowanie tłumem na statku pasażerskim.

Popularność zyskują też kursy z użyciem symulatora mostka nawigacyjnego i ECDIS, np. dowodzenie wachtą nawigacyjną, dowodzenie mostkiem/siłownią okrętową, wykorzystanie radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, żegluga w lodach, mapa elektroniczna (ECDIS) i wiele innych.

Z innych dziedzin do wyboru są też kursy dla działu mechanicznego, z zakresu ochrony statku, z zakresu znajomości przepisów, oceny ryzyka, obsługi urządzeń itp., z zakresu łączności, ochrony środowiska oraz inne, np. szkolenia dydaktyczne dla instruktorów.

Fot. jarmoluk

Top