You are here
Home > Edukacja > Jakie studia podyplomowe wybrać? TOP 3

Jakie studia podyplomowe wybrać? TOP 3

Studentka

Zastanawiasz się nad dobrym kierunkiem, który warto wybrać na studia podyplomowe? Mamy kilka podpowiedzi, które być może przypadną Ci do gustu – szczegóły poniżej.

Rynek pracy wciąż się zmienia i stawia przed nami kolejne wyzwania. Aby im sprostać, trzeba wciąż dbać o własny rozwój i poszerzanie kompetencji zawodowych. Co prawda najlepiej prosperujące branże to m.in. IT oraz nowe technologie, ale dla osób z umysłem humanistycznym i kompetencjami miękkimi, też oferta podyplomówek jest bogata. Poniżej znajdziesz kilka propozycji – być może zdecydujesz się na którąś z nich.

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa. Studia skierowane są do osób z uprawnieniami pedagogicznymi i pozwalają zdobyć kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć w edukacji szkolnej. W Polsce powstaje System Obrony Terytorialnej – obrona terytorialna będzie wsparciem dla władz cywilnych w działaniach ratunkowych, w trakcie klęsk żywiołowych i nagłych zdarzeń. Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy o powszechnym bezpieczeństwie, strategii obrony państwa.

Można zdobyć wiedzę o psychologicznych i społecznych mechanizmach zachowań zbiorowych, głównie w sytuacjach współczesnych zagrożeń, o rodzajach zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. katastrofy budowlane, chemiczne, naturalne, związane z atakami terrorystycznymi, w transporcie itd.), możliwościach zapobiegania zagrożeniem i szybkiego likwidowania ich efektów. Często studia obejmują też szkolenie z ratownictwa medycznego, aby uczestnik mógł udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość. Studia dla osób z przygotowaniem pedagogicznym, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia nowego rodzaju zajęć dydaktycznych. Ekonomia jest od wielu lat na topie – to dobry wybór na studia dodatkowe. Warto zyskać świadomość ekonomiczną, a także przekazywać ją dzieciom już w szkole podstawowej.

Działania edukacyjne najpierw organizujemy w formie zabawy, potem przekazujemy informacje o finansach osobistych, produktów i usług bankowych, rynku pracy, własnej działalności gospodarczej. Zagadnienia i działania należy właściwie dopasować do grupy wiekowej i poziomu wiedzy uczniów. Właśnie dlatego konieczny jest odpowiedni pedagog, z odpowiednimi kwalifikacjami, mający elementarną wiedzę z ekonomii, prawa pracy, podatków, rachunkowości, ubezpieczeń itd. Najlepiej jeśli zajęcia są prowadzone przez praktyków.

Koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych. Studia osób legitymujących się uprawnieniami pedagogicznym dające kwalifikacje do koordynowania pozaprogramowej działalności szkoły. W niemal każdej placówce organizowane są nie tylko zajęcia standardowe, ale także dodatkowe – właściwa osoba, z odpowiednim przygotowaniem, będzie potrafiła je odpowiednio zorganizować. Szkoła może prowadzić inne zajęcia edukacyjne, ale też artystyczne czy sportowe w formie pozalekcyjnej.

Wybór tematyki, zakresu i formy zajęć należy do władz placówki oraz rodziców uczniów. Zwykle stanowią one dopełnienie szkolnego programu dydaktycznego, ale często mogą też rozwijać zainteresowania uczniów – jeśli rodzice zgłoszą zapotrzebowanie np. na zajęcia z zakresu fotografii, można zorganizować konkretne spotkania. Koordynacją zajęć – czy to w szkole, czy w ODK-u lub MDK-u, zajmuje się koordynator szkolnych zajęć pozalekcyjnych. Do jego zadań jest też analiza potrzeb uczniów, ich pasji i predyspozycji, a także zainteresowania proponowanymi zajęciami Współpracując z dyrekcją, rodzicami i uczniami, a czasem i instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowym, tworzy plan zajęć pozaprogramowych.

Fot. kaboompics

Top