You are here
Home > Aktualności > Doradca i asystent rodziny – kim jest?

Doradca i asystent rodziny – kim jest?

Doradca i asystent rodziny ma wspierać dysfunkcyjne rodziny potrzebujące. Jego celem jest pomagać przezwyciężać trudności związane z opieką i wychowaniem dzieci. Asystent rodziny jest nowym stanowiskiem pracy.

Warto rozważyć studia podyplomowe na doradcę i asystenta rodziny. Na marginesie życia znajduje się wiele rodzin mających trudności, a zatem państwo nałożyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Zadania te realizuje asystent rodzinny wspierający rodzinę w przezwyciężaniu trudności w opiece i wychowaniu maluchów.

Doradca może między innymi prowadzić poradnictwo i edukację dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Doradcy potrafią inspirować, animować i wymyślać różne formy pomocy i poprawiać sytuację tych osób na współczesnym rynku pracy. Może przedstawić możliwości rozwiązywania problemów, wskazać formy pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe i pozarządowe. Udziela też wsparcia członkom rodziny, aby poprawi

ich sytuację – wskazuje, co warto zrobić, jak zdobyć pracę, podnieść kwalifikacje zawodowe, nauczyć się sztuki oszczędzania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Doradca i asystent rodziny współpracuje też z rodziną zastępczą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, placówką opiekuńczo-terapeutyczną, domem dziecka lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, jeśli trafiło do niego dziecko z takiej rodziny, prowadzi też rozmowy z przedstawicielami sądu i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest działanie, aby dziecko jak najszybciej wrócić do rodziny.

KKw, fot. tiyowprasetyo /Pixabay

Top