You are here
Home > Aktualności > Darmowy staż a zaangażowanie w pracy

Darmowy staż a zaangażowanie w pracy

Wynagrodzenie to jeden z najlepszych motywatorów do pracy, ale jest też wiele innych. Czy zatem warto odbyć bezpłatny staż? I jak to wpływa na zaangażowanie w pracy?

Są też inne czynniki motywujące, np. zdobycie doświadczenia, możliwość rozwoju, nawiązania kontaktów, cenny wpis w CV. Młodzi ludzie, na studiach lub tuż po ich zakończeniu, jeszcze bez doświadczenia zawodowego, często decydują się na darmowy staż.

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić jedną kwestię – potocznie staże i praktyki rozumiemy tak samo, ale według polskiego prawodawstwa są to różne pojęcia. Zgodnie z przepisami staż powinien być płatny, w innym wypadku jest praktyką studencką.

Co więcej, staże często są współfinansowane z funduszy europejskich, co jest bardzo opłacalne dla pracodawcy, gdyż wyraźnie obniża koszty zorganizowania stażu. Najczęściej jednak nie są to duże pieniądze, ok. 1000-1200 zł netto.

Nie zmienia to jednak faktu, że stażyści to często zaangażowani młodzi ludzie, pełni zapału do pracy i nauki. Stoją dopiero u progu zawodowej kariery, wiec są ciekawi, jeszcze nieznudzeni (przed tzw. wypaleniem zawodowym), starają się jak najlepiej wywiązać ze swoich zadań. Poza tym to również dobra możliwość „wykształcenia” sobie przyszłego pracownika – po pozytywnie zakończonym stażu można go zatrudnić na normalnej umowie i za lepsze pieniądze.

Staż może zatem być dobrym pomysłem i korzyścią dla obu stron. Jednak aby tak się stało, warto szukać rzetelnych ofert. Proponowanie zaś bezpłatnych staży, niezgodnych z prawem, może nie skusić stażysty – staż to nie wolontariat. Ważne przed decyzją o zatrudnieniu się w danej firmie – czy to na staż, czy na stałe – znać jego warunki i swoje podstawowe prawa.

KWK, f:12019/Pixabay

Top